ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.พี. แอคเคาท์

เรารับจด "หจก." รับจด "บริษัท" และรับจด " ร้านค้า"
บริการรวดเร็ว ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
084-933-4230 (คุณสุทธินันท์)
063-228-5199 (กัญญา)
 
จด "หจก."
ค่าบริการ 2,200 บาท

จด "บริษัท"
ค่าบริการ 2,300 บาท

บริการรวดเร็ว ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลา 3 วันทำการ ต่างจังหวัดใช้เวลา 5 วันทำการ

ติดต่อสอบถาม

สุทธินันท์ : 084-933-4230กัญญา : 063-228-5199


Id Line : mam40141
อัตราค่าบริการ

 รายการ หจก. บริษัท ร้านค้า
 ค่าบริการ 2,200 2,300 2,950
 ค่าธรรมเนียม 1,4506,350  50
 ค่าตรายาง 350 350 -
 รวมสุทธิ 4,000 9,000 3,000

ค่าบริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 1,000
การชำระเงิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.พี. แอคเคาท์
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหนองแขม

เลขที่บัญชี 236-4-16093-3
เอกสารที่จะได้รับ
"หจก."

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
2. หนังสือรับรอง
3. หส.2 + ดวงตรา"บริษัท"

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
2. หนังสือรับรอง
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
4. หนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3)
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
6. รายงานการประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.พี. แอคเคาท์
40/433 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-420-5340
Fax : 02-420-5341
Id Line : mam40141
Email : kkpacc789@gmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.พี. แอคเคาท์
40/433 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-420-5340
Fax : 02-420-5341
Email : kkpacc789@gmail.com
Id Line : mam40141
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0733551001867
Google Tag Manager
Google Tag Manager
เว็บสำเร็จรูป
×